Zaujímavé články | Odpočet vody v domácnostiach

VVS a.s. Košice, závod Prešov oznamuje, že v mesiaci marec 2021 bude v našej obci prebiehať odpočet spotreby vody z dôvodu zmeny ceny.
Odpočet sa bude vykonávať v pracovných dňoch, v čase od 7.00 do 15.00 hodiny, zamestnancami VVS ktorí na Vaše požiadanie sa preukážu preukazom zamestnanca spoločnosti.
Prosíme o sprístupnenie vodomernej šachty. V prípade nesprístupneného odberného miesta, žiadame nahlásiť stav vodomera do 14.marca a to:
e-mailom: zakaznik@vodarne.eu
telefonicky: 051/75 72 777

Ďalšie články

 
Aktuality