Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, bude obecný úrad v Polome od 16.3.2020 až do odvolania fungovať v pohotovostnom režime nasledovne:

Pondelok 9:00 - 10:00
Utorok zatvorené
Streda 15:00 - 16:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 9:00 - 10:00

Mimo úradných hodín využite možnosť kontaktovať sa s pracovníkmi OcÚ telefonicky, mailom alebo poštou od pondelka do piatku v čase 8:00 - 16:00

Knižnica:

Obecná knižnica je z dôvodu nariadenia vlády SR - ZATVORENÁ od 16.3.2020 až do odvolania.

Zber separovaného odpadu:

Zaujímavé články | Polomu navštívil svätý Mikuláš!

V utorok 5. 12. 2017 zavítala mikulášska nálada aj do našej školy v Polome. Už od rána bolo predovšetkým na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada. Tento rok sme Mikuláša privítali na svätej omši. Mikulášska svätá omša bola za účasti detí základnej a materskej školy. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol príchod Mikuláša, ktorého sme privítali piesňami a básňami doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil balíček sladkostí, ktorý určite všetkých potešil. Mikuláš vniesol prvý silnejší vánok adventnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento adventný čas popretkávaný ešte akciami, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia viac umocniť. Mgr. I. Genčúrová
DISKUSIA K ČLÁNKU:

Ďalšie články

 
Aktuality