Zaujímavé články | Levočská púť 2018

"Putujeme k Panne Márii, našej matke..."

S takým krásnym logom na tričkách sme sa dňa 7.7.2018 ráno o 3:15 vybrali do Levoče na každoročnú Mariánsku púť. Odchádzali sme od kostola v hojnom počte. Cesta bola príjemna nielen kvôli priaznivému počasiu, modlitbám, spevom, ale aj vdaka silnej túžbe navštíviť Pannu Máriu, našu matku. Každý z nás má Matičke Božej za čo dakovať a vyprosovať do dalších dní veľa milostí.

Svätá Panna, volíme si ťa dnes za svoju Matku, Ochrankyňu a Kráľovnu. Všetko čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do Tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. Amen.

Levočskí pútnici

Ďalšie články

 
Aktuality