Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, bude obecný úrad v Polome od 16.3.2020 až do odvolania fungovať v pohotovostnom režime nasledovne:

Pondelok 9:00 - 10:00
Utorok zatvorené
Streda 15:00 - 16:00
Štvrtok zatvorené
Piatok 9:00 - 10:00

Mimo úradných hodín využite možnosť kontaktovať sa s pracovníkmi OcÚ telefonicky, mailom alebo poštou od pondelka do piatku v čase 8:00 - 16:00

Knižnica:

Obecná knižnica je z dôvodu nariadenia vlády SR - ZATVORENÁ od 16.3.2020 až do odvolania.

Zber separovaného odpadu:

Dokumenty

Vývoz domového odpadu

Projekty

Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ
Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ, zverejnený dňa 11.12.2017
(281.99 kb)
Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ,zverejnený dňa 24.01.2018
Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ, zverejnený dňa 24.01.2018
(383.04 kb)

Projekt : 6 b. j. Poloma - obecné nájomné byty

Komunitný plán sociálnych služieb obce Poloma na obdobie rokov 2

FSk Polomjanka - vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

(43 kb)

VZORY TLAČÍV PRE SHR

VZORY DAŇOVÝCH TLAČÍV

ROZPOČET OBCE POLOMA

VZORY TLAČÍV K STAVEBNÉMU KONANIU

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARADENIA OBCE POLOMA

(1351.5 kb)

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Návrhy VZN obce Poloma

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Prezentácia obce v médiách

Projekt : Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Informácia o schválenom projekte "Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Rozhodnutie o užívaní stavby - Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
Projekt : Zlepšenie kvality miestnych komunikácii v obci Poloma
pdf Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
pdf Zlepšenie kvality miestnych komunikácii v obci Poloma
Projekt : Rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy na polyfunkčný obecný dom
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00795
Projekt : Plynofikácia obce Poloma
pdf Plynofikácia obce Poloma
Projekt : Poloma - vodovod - Doplnenie vodných zdrojov
pdf Poloma - vodovod Doplnenie vodných zdrojov
Projekt : Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
rok 2000
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok