Užitočné
informácie

Obecný úrad Poloma -
úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 15:00   
Utorok 8:00 - 15:00   
Streda 8:00 - 15:00  
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 15:00  

Kontakt:

telefón: 051/ 45 97 235
e-mail: podatelna@poloma.sk
             starosta@poloma.sk

Knižnica -
výpožičný čas:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok zatvorená
Piatok 8:00 - 15:00

Zber separovaného odpadu -
2021:

Obecný kalendár -
2021:

Dokumenty

Vývoz domového odpadu

Projekty

Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ
Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ, zverejnený dňa 11.12.2017
(281.99 kb)
Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ,zverejnený dňa 24.01.2018
Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ, zverejnený dňa 24.01.2018
(383.04 kb)

Projekt : 6 b. j. Poloma - obecné nájomné byty

Komunitný plán sociálnych služieb obce Poloma na obdobie rokov 2

FSk Polomjanka - vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%

(43 kb)

VZORY TLAČÍV PRE SHR

VZORY DAŇOVÝCH TLAČÍV

ROZPOČET OBCE POLOMA

VZORY TLAČÍV K STAVEBNÉMU KONANIU

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARADENIA OBCE POLOMA

(1351.5 kb)

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Návrhy VZN obce Poloma

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK

Prezentácia obce v médiách

Projekt : Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok - Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Informácia o schválenom projekte "Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
pdf Rozhodnutie o užívaní stavby - Zmena palivovej základne ZŠ Poloma
Projekt : Zlepšenie kvality miestnych komunikácii v obci Poloma
pdf Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
pdf Zlepšenie kvality miestnych komunikácii v obci Poloma
Projekt : Rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy na polyfunkčný obecný dom
pdf Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PR00795
Projekt : Plynofikácia obce Poloma
pdf Plynofikácia obce Poloma
Projekt : Poloma - vodovod - Doplnenie vodných zdrojov
pdf Poloma - vodovod Doplnenie vodných zdrojov
Projekt : Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
rok 2000
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok
jpg Poloma - oprava NN vedenia a domových prípojok