Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00  13:00-16:00
Utorok 8:00-12:00  13:00-16:00
Streda 8:00-12:00  13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00  13:00-16:00

Knižnica:

Pondelok 13:00-16:00
Utorok 13:00-16:00
Streda 13:00-16:00
Štvrtok 13:00-16:00
Piatok 13:00-16:00

Zber separovaného odpadu:

Zber separovaného odpadu

Kostol a kaplnka

Kostol v obci existoval už v roku 1330, keď tu bola aj farnosť a pôsobil tu farár Pavol. Na základe toho možno predpokladať, že bol postavený koncom 13. začiatkom 14. storočia. Ide o gotickú stavbu typického pôdorysu s pozdĺžnou loďou a polygonálne uzavretým presbytériom. Sanktuárium roku 1851 klasicisticky prestavali. Väčšie opravy vykonali na objekte v rokoch 1899 a 1924. V rokoch 1990 – 1992 ho generálne opravili a rozšírili.
Na rozhraní 16. a 17. storočia sa v Polome ujal duch Lutherovej reformácie. Starobylý kostol Obrátenia sv. Pavla zaujali protestanti, katolícka farnosť v tomto období zanikla. Roku 1672 kostol získali katolíci späť, ale v ich vlastníctve bol iba do roku 1682. Definitívne sa kostola protestanti vzdali až v roku 1746. Obec sa stala filiálkou Brezovice. Hlavnú zásluhu na rekatolizácii obce mal šarišský župan Žigmund Szinyei-Merse. V roku 1746 veriaci požiadali pápeža Pia VI. O zmenu patrocínia kostola. Pápež vyhovel a kostol zasvätili Najsvätejšej Trojici. V súčastnosti patrí kostol farnosti Šarišské Dravce a omše sa tu konajú pravidelne v utorok, štvrtok, piatok a v nedeľu.
Z umelecko-historických pamiatok si pozornosť zaslúži predovšetkým neskorogotická plastika Boha Otca s mŕtvym Kristom a postavami anjelov, z obdobia okolo roku 1520. V 70-tych rokoch 20. storočia plastiku preniesli do Slovenskej národnej galérie v Bratislave. V kostole je jej verná kópia.
Uprostred obce stojí klasicistická prícestná kaplnka Snežnej Panny Márie. Postavili ju roku 1892 na mieste pôvodnej rozpadávajúce sa kaplnky. Bola postavená na pamiatku ku dňu živelnej katastrofy, keď ľadovec úplne zničil úrodu. 5. augusta bývajú bohoslužby, a tento deň je pre polomských veriacich dňom sviatočným.
V roku 2018 bola kaplnka kompletne zrekonštruovaná a interiér zdobí obraz Panny Márie Snežnej. Na obnove kaplnky sa podujal farár Mgr. Marek Senderák a veriaci z Polomy.

Správca farnosti:

farár - Mgr. Marek Senderák

kaplán -