Kultúra

Podujatia:

Polomský deň

Pod Polomskú hurečku

Estráda -Fašiangy

Hasičské súťaže

Futbal