Kultúrny dom

Vážený občania, na tejto stránke sa nachádza rozpis o prenájme kultúrneho domu v Polome na jeden rok. Táto stránka je len informatívna. Kultúrny dom si môžete prenajať počas úradnych hodín na obecnom úrade alebo telefonicky na čísle: 051/4597235

(stránka aktualizovaná 13.6.2018)

2018

Jún

deň objednávateľ akcia
1.6 ZŠ s MŠ Poloma Deň rodiny - vystúpenie
2.6 ZŠ s MŠ Poloma Deň rodiny - vystúpenie
3.6 ZŠ s MŠ Poloma Deň rodiny - vystúpenie
4.6 ZŠ s MŠ Poloma Deň rodiny - vystúpenie
5.6
6.6
7.6
8.6
9.6 Kasiňák pohreboviny
10.6
11.6
12.6
13.6
14.6
15.6 Ivan Baňas, Jozef Knut oslava - Prvé sv. prijímanie
16.6 Ivan Baňas, Jozef Knut oslava - Prvé sv. prijímanie
17.6 Ivan Baňas, Jozef Knut oslava - Prvé sv. prijímanie
18.6 Ivan Baňas, Jozef Knut oslava - Prvé sv. prijímanie
19.6
20.6
21.6
22.6  TJ PODHORAN POLOMA diskotéka
23.6 TJ PODHORAN POLOMA diskotéka
24.6  TJ PODHORAN POLOMA diskotéka
25.6
26.6
27.6
28.6
29.6 Štefan Hajzuš diskotéka
30.6 Štefan Hajzuš diskotéka

Júl

deň objednávateľ akcia
1.7 Štefan Hajzuš diskotéka
2.7 Štefan Hajzuš diskotéka
3.7
4.7
5.7
6.7 Šarlota Knutová 128 oslava
7.7 Šarlota Knutová 128 oslava
8.7 Šarlota Knutová 128 oslava
9.7 Šarlota Knutová 128 oslava
10.7
11.7
12.7 Sekerák svadba
13.7 Sekerák svadba
14.7 Sekerák svadba
15.7 Sekerák svadba
16.7
17.7
18.7
19.7 Hovanec 87 oslava
20.7 Hovanec 87 oslava
21.7 Hovanec 87 oslava
22.7 Hovanec 87 oslava
23.7 Hovanec 87 oslava
24.7
25.7
26.7
27.7 DHZ Poloma diskotéka
28.7 DHZ Poloma diskotéka
29.7 DHZ Poloma diskotéka
30.7 DHZ Poloma diskotéka
31.7

August

deň objednávateľ akcia
1.8
2.8
3.8
4.8
5.8
6.8
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
13.8
14.8 Mišenčík 177 svadba
15.8 Mišenčík 177 svadba
16.8 Mišenčík 177 svadba
17.8 Mišenčík 177 svadba
18.8 Mišenčík 177 svadba
19.8 Mišenčík 177 svadba
20.8 Mišenčík 177 svadba
21.8 Knut 204 svadba
22.8 Knut 204 svadba
23.8 Knut 204 svadba
24.8 Knut 204 svadba
25.8 Knut 204 svadba
26.8 Knut 204 svadba
27.8 Knut 204 svadba
28.8
29.8
30.8
31.8 Jana Hovancová oslava

September

deň objednávateľ akcia
1.9 Jana Hovancová oslava
2.9 Jana Hovancová oslava
3.9
4.9 Marcel Hricišín svadba
5.9 Marcel Hricišín svadba
6.9 Marcel Hricišín svadba
7.9 Marcel Hricišín svadba
8.9 Marcel Hricišín svadba
9.9 Marcel Hricišín svadba
10.9 Marcel Hricišín svadba
11.9
12.9
13.9
14.9 Polomjanka vystúpenie
15.9 Polomjanka vystúpenie
16.9 Polomjanka vystúpenie
17.9
18.9
19.9
20.9
21.9 Hricišín 139 oslava
22.9 Hricišín 139 oslava
23.9 Hricišín 139 oslava
24.9
25.9
26.9
27.9
28.9
29.9
30.9

Október

deň objednávateľ akcia
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10 Hovanec 14 svadba
10.10 Hovanec 14 svadba
11.10 Hovanec 14 svadba
12.10 Hovanec 14 svadba
13.10 Hovanec 14 svadba
14.10 Hovanec 14 svadba
15.10 Hovanec 14 svadba
16.10
17.10
18.10
19.10 Knut 126 oslava
20.10 Knut 126 oslava
21.10 Knut 126 oslava
22.10 Knut 126 oslava
23.10
24.10
25.10
26.10 Martin Janiga oslava
27.10 Martin Janiga oslava
28.10 Martin Janiga oslava
29.10 Martin Janiga oslava
30.10
31.10

November

deň objednávateľ akcia
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11 DHZ Poloma diskotéka
24.11 DHZ Poloma diskotéka
25.11 DHZ Poloma diskotéka
26.11 DHZ Poloma diskotéka
27.11
28.11
29.11
30.11

December

deň objednávateľ akcia
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12 DHZ Poloma diskotéka
27.12 DHZ Poloma diskotéka
28.12 Kasiňák 221 oslava
29.12 Kasiňák 221 oslava
30.12 Kasiňák 221 oslava
31.12 Kasiňák 221 oslava

2019

Obecný úrad Poloma ešte nemá na rok 2019 žiadne obiednávky.