Materská škola

Organizácia šk.roka 2017/2018

Začiatok šk.roka: 4.september.2017 - slávnostna sv. omša o 8:00

Koniec šk.roka: 29.jún.2018

Prázdniny: 

veľkonočné 29.3.2018 - 3.4.2018

letné 1.7.2018 - 31.8.2018

Školská jedáleň:

desiata -
obed -
olovrant-

Vedúca školskej jedálne:
Kristína Genčúrová
Zastupujúca kuchárka:
Ľubica Hovancová
Pomocná sila:
Alžbeta Filipová 

Učitelia:

Mgr.Michaela Kasiňáková
Bc. Lenka Hricová
Jana Pavelková

Materská škola je otvorená:

Pondelok - Piatok od 7:00 do 16:00

Personál:

Terézia Genčúrová - upratovačka