Materská škola

Organizácia šk.roka 2017/2018

Začiatok šk.roka: 4.september.2017 - slávnostna sv. omša o 8:00

Koniec šk.roka: 29.jún.2018

Prázdniny: 

vianočné/zimné 23.12.2017 - 7.1.2018

polročné 2.2.2018

jarné 26.2.2018 - 2.3.2018

veľkonočné 29.3.2018 - 3.4.2018

letné 1.7.2018 - 31.8.2018

Školská jedáleň:

desiata -

obed -

olovrant-

Vedúca školskej jedálne:

Kristína Genčúrová

Zastupujúca kuchárka:

Ľubica Hovancová

Pomocná sila:

Alžbeta Filipová 

Učitelia:

Bc. Lenka Hricová 
Jana Pavelková

Materská škola je otvorená:

Pondelok - Piatok od 7:00 do 16:00

Personál:

Terézia Genčúrová - upratovačka