Omše

Kostol Najsvätejšiej Trojice Poloma (filiálka)

Platí od 15.januára do 21.januára.2018

Pondelok 15.január.2018
Utorok 16.január.2018 16:30
Streda 17.január.2018
Štvrtok 18.január.2018 16:30 detská omša
Piatok 19.január.2018 07:00
Sobota 20.január.2018
Nedeľa 21.január.2018

08:00

3.Nedeľa v období cez rok

Aktualizované 14.1.2018  20:15