Liturgický program

Kostol Najsvätejšej Trojice - Poloma (filiálka)


Platí od 1.januára do odvolania 

deň dátum čas úmysel liturgický kalendár, sviatok, poznámka, typ sv. omše
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Do odvolania je zakázané verejné slávenie bohoslužieb. Sväté omše je možné sledovať online denne na TV LUX alebo na FB Farnosť sv. Kataríny Alexandrijskej - Šarišské Dravce.

Nasledujúca online omša na farskom FB:

deň dátum čas liturgický kalendár, sviatok, poznámka, typ sv. omše miesto vysielania
nedeľa 7.mar 10.00 Tretia pôstna nedea farský Š.Dravce

Podmienky účasti na bohoslužbách:

platné od 1.januára

-zakázané je verejné slávenie bohoslužieb

- max 229 veriacich v kostole (môže sa naplniť 25% kapacity kostola)
- rúško
- dezinfekcia rúk pri vstupe a nedávajú sa ruky do sväteničky
- každá druhá lavica a každé druhé miesto voľné
- prijímanie do rúk
- vynecháva sa podávanie rúk 


Zdroj: Liturgický program farnosti Šarišské Dravce, upravené