Omše

Kostol Najsvätejšiej Trojice Poloma (filiálka)


Platí od 16.apríla do 22.apríla.2018

Pondelok 16.apríl.2018
Utorok 17.apríl.2018 17:00
Streda 18.apríl.2018 18:00
Štvrtok 19.apríl.2018 17:00 detská sv. omša
Piatok 20.apríl.2018
Sobota 21.apríl.2018
Nedeľa 22.apríl.2018 09:15 Štvrtá veľkonočná nedeľa