Liturgický program

Kostol Najsvätejšej Trojice - Poloma (filiálka)


Platí od 1.júna do 14.júna.2020

deň dátum čas úmysel liturgický kalendár, sviatok, poznámka, typ sv. omše
pondelok 01.jún 18:00 +Andrej Strelec, Imrich Mišenčík Svätodušný pondelok
utorok 02.jún 18:00 +Albert Hovanec
streda 03.jún
štvrtok 04.jún Ježiš Kristus, Najvyšší a večný kňaz
piatok 05.jún 16:30 +František Majerníček, Anton Filip prvý piatok
sobota 06.jún 18:00 *Cyril Filip s rod.
nedeľa 07.jún 10:30 *Emília Knutová s rod. NAJSVATEJŠEJ TROJICE - odpustová slávnosť
pondelok 08.jún
utorok 09.jún
streda 10.jún
štvrtok 11.jún Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
piatok 12.jún
sobota 13.jún
nedeľa 14.jún 11.Nedeľa v období cez rok

Sviatosť zmierenia

utorok - 2.júna 17:30 - 18:00

Podmienky účasti na bohoslužbách

- rúško
- dezinfekcia rúk pri vstupe
- sedenie na označených miestach (2 m odstupy, každá druhá lavica) rodinný príslušníci z jednej domácnosti môžu sedieť spolu
- prijímanie do rúk
- vynecháva sa podávanie rúk a nedávajú sa ruky do sväteničky
- po naplnení kapacity kostola môžte byť na omši pred kostolom


Zdroj: Liturgický program farnosti Šarišské Dravce, upravené