Profil verejného obstarávateľa

Dokumenty na stiahnutie

Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ
Projekt"Zmena spôsobu vykurovania OcÚ, zverejnený dňa 11.12.2017
(281.99 kb)

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní 

Dokumenty na stiahnutie