Samospráva

Adresa:
Obecný úrad Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce

Telefón:  051 / 459 72 35
E-mail: podatelna@poloma.sk

Starosta obce Poloma:
Ing. Pavol Hanušovský 

Telefón:  0907994963
E-mailstarosta@poloma.sk

Zástupca starostu obce:
Ing. Anton Filip 

Pracovníčka OcÚ:
Mgr.Irena Hovancová
Mária Hanušovská

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Ing. Anton Filip
František Hricišin
Mgr. Mária Genčúrová
Rudolf Bujňaček
Pavol Hurajt
Peter Bujňaček
Anton Hromjak

Hlavný kontrolór obce : 
Ing. Stanislav Turák