Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce

Telefón:  051 / 459 72 35
E-mail: info@poloma.sk

Starosta: Ing. Pavol Hanušovský

Zástupca: Ing. Anton Filip

Pracovníčka OcÚ: Mgr.Irena Hovancová

Poslanci OZ:

Ing. Anton Filip - zástupca starostu obce
Cyril Genčur
Rudolf Bujňaček
Anton Hromjak
Marta Majerníčková
Vladislav Hovanec
Jozef Dzurus

Kontrolór: Ing. Stanislav Turák