Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00  13:00-16:00
Utorok 8:00-12:00  13:00-16:00
Streda 8:00-12:00  13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00  13:00-16:00

Knižnica:

Pondelok 13:00-16:00
Utorok 13:00-16:00
Streda 13:00-16:00
Štvrtok 13:00-16:00
Piatok 13:00-16:00

Voľby a referendum

Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí 

sobota 10. november.2018 / 7:00 - 22:00

Oficiálne výsledky volieb:

Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet voličov, zapísaných v zozname voličov: 743
Počet voličov, ktorý sa zúčastnili na hlasovaní: 546
Počet voličov, ktorý odovzdali obálku: 546
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 541
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ: 536

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:

1. Ing. Pavol Hanušovský 223 platných hlasov
2. Mgr. Štefan Palušek 178 platných hlasov
3. Mgr. Milan Hovanec 140 platných hlasov

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov OZ:

1. Ing. Anton Filip 267 platných hlasov
2. František Hricišin 250 platných hlasov
3. Mgr. Mária Genčúrová 229 platných hlasov
4. Rudolf Bujňaček 210 platných hlasov
5. Pavol Hurajt 186 platných hlasov
6. Peter Bujňaček 185 platných hlasov
7. Anton Hromjak 179 platných hlasov
8. Lukáš Hovanec 177 platných hlasov
9. Cyril Genčúr 173 platných hlasov
10. Jozef Dzurus 158 platných hlasov
11. Miroslav Genčúr 155 platných hlasov
12. Vladislav Hovanec 147 platných hlasov
13. Rastislav Kukučka 140 platných hlasov
14. Peter Bujňák 133 platných hlasov
15. Dávid Domovec 114 platných hlasov
16. Štefan Hovanec 96 platných hlasov
17. Pavol Hovanec 90 platných hlasov

Dokumenty:

(211.22 kb)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Polome a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Polome sa nachádza  v sekcii Povinné zverejňovanie informácií

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.