Povinné
zverejňovanie
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00  13:00-16:00
Utorok 8:00-12:00  13:00-16:00
Streda 8:00-12:00  13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00  13:00-16:00

Knižnica:

Pondelok 13:00-16:00
Utorok 13:00-16:00
Streda 13:00-16:00
Štvrtok 13:00-16:00
Piatok 13:00-16:00

Voľby a referendum

Voľby do orgánov samosprávy miest a obcí 

sobota 10. november.2018 / 7:00 - 22:00

Počet volebných okrskov: 1
Počet poslancov pre voľby 2018: 7
Počet obyvateľov ku 17.8.2018: 949

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce v Polome a pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Polome sa nachádza  v sekcii Povinné zverejňovanie informácií

Zapisovateľom miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018:

meno priezvisko: Mgr.Irena Hovancová
bydlisko: Poloma 203
telefońne číslo: 0949 812 029
e-mail: ihovancova@centrum.sk

E-mailova adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradnika do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: ocupoloma@stonline.sk

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.