Základná škola

Organizácia šk.roka 2017/2018

Začiatok šk.roka: 4.september.2017 - slávnostna sv. omša o 8:00

Koniec šk.roka: 29.jún.2018

Prázdniny: 

letné 1.7.2018 - 31.8.2018

Webová stránka školy:

https://zspoloma.edupage.org/

Školský klub detí:

Paula Kukučková 
Škola ponúka rodičom a ich deťom mimoškolské aktivity od skončenia školy do 16:00.

Učitelia:

Mgr. Iveta Genčúrová - riaditeľka
Mgr. Mária Filipová
Mgr. Stanislava Genčúrová (materská dovolenka)
Mgr. Mária Hižnajová (materská dovolenka)
Mgr. Marek Senderák
Mgr. Michaela Kasiňákova (zastupujúca učiteľka)

Školu navštevuje:

49 žiakov
29 chlapcov
20 dievčat

Personál:

Viera Kačmárová - upratovačka

ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010

Školský časopis žiakov ZŠ s MŠ Poloma v najnovšom čísle prináša - viď fotogalériu

ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010