Užitočné
informácie

Obecný úrad Poloma -
úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 15:00   
Utorok 8:00 - 15:00   
Streda 8:00 - 15:00  
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 15:00  

Kontakt:

telefón: 051/ 45 97 235
e-mail: podatelna@poloma.sk
             starosta@poloma.sk

Knižnica -
výpožičný čas:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok zatvorená
Piatok 8:00 - 15:00

Zber separovaného odpadu -
2022:

Obecný kalendár -
2022:

Základná škola

V Polome funguje základná škola od 1. do 4.ročníka

Adresa:

Základná škola s materskou školou Poloma
Poloma 24
08 273 Šarišské Dravce

Organizácia šk.roka 2020/2021

Začiatok školského roka: 2.september.2020 (streda)

Koniec školského roka: 30.jún.2021 (streda)

Prázdniny: 

prázdniny začiatok koniec
jesenné 29.10.2020 štvrtok 30.10.2020 piatok
zimné/vianočné 23.12.2020 streda 8.1.2021 piatok
polročné 1.2.2021 pondelok 1.2.2021 pondelok
jarné 22.2.2021 pondelok 26.2.2021 piatok
veľkonočné 1.4.2021 štvrtok 6.4.2021 utorok
letné 1.7.2021 štvrtok 31.8.2021 utorok

Učitelia:

Mgr. Iveta Genčúrová - riaditeľka školy
Mgr. Mária Filipová
Mgr. Monika Majdáková
Mgr. Mária Hižnajová 
Mgr. Marek Senderák
Mgr. Michaela Kasiňáková (materská dovolenka)
Mgr. Stanislava Genčúrová (materská dovolenka)

Webová stránka školy:

https://zspoloma.edupage.org/

Školský klub detí:

Bc. Natália Rybovičová

Škola ponúka rodičom a ich deťom mimoškolské aktivity od skončenia školy do 16:00.

Personál:

Viera Kačmárová - upratovačka

ZŠ s MŠ Poloma je neplnoorganizovaná škola. Dôraz kladieme na  poskytnutie toho najlepšieho vzdelávania pomocou moderných vyučovacích metód.

Našim cieľom je poskytnúť žiakom podmienky a priestor na optimálny rozvoj ich intelektu, ale aj osobnostnej stránky, rozvoj všestranných, ako aj špecifických schopnosti a záujmov. Na dosiahnutie stanovených cieľov vyučujúci využívajú aj počítačovú miestnosť, knižnicu, vychádzky, exkurzie, výlety, súťaže, kvízy, problémové vyučovanie, projektové vyučovanie. U žiakov sa snažíme rozvíjať nielen základné poznatky, ale aj tvorivé myslenie, samostatnosť, snahu riešiť problémy, schopnosť objavovať a experimentovať, zručnosť vo vyhľadávaní a spracovávaní informácií, schopnosť hodnotiť seba i iných, ale i prijať názory iných, ochotu spolupracovať. Pre zvýšenie vnútornej motivácie na učenie sa orientujeme na pozitívne verbálne hodnotenie, na sebahodnotenie žiaka a na vytváranie príjemnej pracovnej atmosféry na vyučovaní.