Základná škola

Organizácia šk.roka 2017/2018

Začiatok šk.roka: 4.september.2017 - slávnostna sv. omša o 8:00

Koniec šk.roka: 29.jún.2018

Prázdniny: 

polročné 2.2.2018

jarné 26.2.2018 - 2.3.2018

veľkonočné 29.3.2018 - 3.4.2018

letné 1.7.2018 - 31.8.2018

Webová stránka školy:

https://zspoloma.edupage.org/

Školský klub detí:

Mgr. Michaela Kasiňáková

Škola ponúka rodičom a ich deťom mimoškolské aktivity od skončenia školy do 16:00.

Školská jedáleň:

obed 0,88 ,-€ pre žiakov ZŠ
Zastupujúca kuchárka:

Ľubica Hovancová

Pomocná sila:

Alžbeta Filipová

Učitelia:

Mgr. Iveta Genčúrová - riaditeľka
Mgr. Mária Filipová
Mgr. Stanislava Genčúrová
Mgr. Mária Hižnajová
Mgr. Marek Senderák

Školu navštevuje:

49 žiakov
29 chlapcov
20 dievčat

Personál:

Viera Kačmárová - upratovačka

ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010

Školský časopis žiakov ZŠ s MŠ Poloma v najnovšom čísle prináša - viď fotogalériu

ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010
ŠKOLÁČIK č. 4/2009-2010