Užitočné
informácie

Obecný úrad Poloma -
úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 15:00   
Utorok 8:00 - 15:00   
Streda 8:00 - 15:00  
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 15:00  

Kontakt:

telefón: 051/ 45 97 235
e-mail: podatelna@poloma.sk
             starosta@poloma.sk

Knižnica -
výpožičný čas:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok zatvorená
Piatok 8:00 - 15:00

Zber separovaného odpadu -
2022:

Obecný kalendár -
2022:

Zberný dvor

Zberný dvor Poloma
Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce

Prevádzka:
Poloma 263

Zodpovedný za prevádzku: 
Ľubomír Majerníček
telefón: 0908 368 747

Otváracie hodiny:

Apríl - Október

Pondelok 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Utorok 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Streda 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Piatok 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Sobota 10.00 - 14.00
Nedeľa zatvorené

November - Marec

Pondelok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 07.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Sobota po dohode so správcom
Nedeľa zatvorené

Zoznam preberaných odpadov

Na zberný dvor je možné dovážať tieto druhy odpadov:

PAPIER

zviazané balíky papiera, noviny, časopisy, reklamné plagáty, knihy, zošity...

PLASTY

PET fľaše, kelímky, fólia, obaly od pracích prostriedkov, šampónov, plastové hračky, polystyrén, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok...

SKLO

fľaše, nádoby, tabuľové sklo, poháre, okná, zrkadlá...

VKM - viacvrstvové kombinované materiály

tetrapaky

BIO ODPAD

konáre, kríky, tráva, lístie, kvety, burina...

JEDLÉ OLEJE A TUKY

prepálený kuchynský olej v pet flašiach

ŠATSTVO A TEXTÍLIE

čiapky, šatky, šály, tričká, mikiny, nohavice...

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

koberce, nábytok, podlahoviny, odpad zo sanity

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

stavebná suť, omietky, tehly, betón, kamenivo, dlaždice, plastové hadice, rúrky...