Užitočné
informácie

Obecný úrad Poloma -
úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 15:00   
Utorok 8:00 - 15:00   
Streda 8:00 - 15:00  
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 15:00  

Kontakt:

telefón: 051/ 45 97 235
e-mail: podatelna@poloma.sk
             starosta@poloma.sk

Knižnica -
výpožičný čas:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 15:00
Streda 8:00 - 15:00
Štvrtok zatvorená
Piatok 8:00 - 15:00

Zber separovaného odpadu -
2022:

Obecný kalendár -
2022:

Zmluvy

DHZ Poloma

Obec Poloma

Zmluvy 2014 - DHZ Poloma
pdf Zmluva o bežnom účte DHZ Poloma, zverejnená 13.3.2014
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR , zverejnená 23.6.2014
Zmluvy 2014 - ZŠ s MŠ Poloma
pdf Zmluva IFOSOFT, zverejnená dna 03.04.2014
Zmluvy 2014 - Obec Poloma
pdf Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy,Čech s.r.o.,zverejnená 20.01.2014
pdf Kúpna zmluva zverejnená 3.3.2014
pdf Zmluva č. 140315, IFOSOFT Prešov,zverejnená dňa 19.3.2014
pdf Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci,zverejnená dňa 03.04.2014
pdf Zmluva o dielo a poskytovaní ser.služieb, zverejnená dňa 23.05.2014
pdf Zmluva o úvere ŠFRB 8 b.j. Poloma,zverejnená dňa 10.06.2014
pdf Prima banka,Zmluva o úvere,zverejnená dňa 30.7.2014
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov 8 b.j. Poloma, zverejnená 25.8.2014
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti k 8 b.j. Poloma, zverejnená 25.8.2014
pdf Kúpna zmluva - nehnuteľnosť Miroslav Hovanec a manž. , Poloma 166, zverejnená 2.9.2014
pdf Kúpna zmluva o prevode nehnuteľnej veci,zverejnená dňa 19.09.2014
pdf Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest, zverejnená dňa 16.10.2014
pdf Dodatok č.1 k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy , Čech s.r.o., Prešov, zverejnená 5.11.2014
pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu, zverejnená 3.12.2014
pdf Kúpna zmluva Pavol Palušek - vlečka, zverejnená 29.12.2014
pdf Rámcová kúpna zmluva č. L2/2014, zverejnená dňa 31.12.2014
Zmluvy 2013 - ZŠ s MŠ Poloma
pdf Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny šk.rok 2013/2014, zverejnená 28.5.2013
pdf zmluva č. 50-000064762PO2013 o dodávke vody VVS, zverejnená 28.5.2013
pdf Zmluva o prenájme reklamnej plochy, zverejnená dňa 19,.6.2013
pdf Zmluva o audite, zverejnená dňa 19.6.2013
pdf Dodatok č.3, k Zmluve o dielo, Ing.Viliam Čech,zverejnená dňa 17.06.2013
Zmluvy 2013 - Obec Poloma
pdf Kúpna zmluva- nehnuteľnosť, Pavol Genčúr, zverejnená dňa 02.02.2013
pdf Nájomná zmluva - Agro - Bujňaček, zverejnená dňa 7.1.2013
pdf Dodatok č.2, k Zmluve o dielo, zverejnená dňa12.02.2013
pdf Kúpna zmluva-Hovanec č.58, nehnuteľnosť, zverejnená dňa 11.3.2013
pdf Zmluva- Správa katastra Prešov, zverejnená dňa 25.03.2013
pdf Kúpna zmluva-Majerníček 165, nehnuteľnosť, zverejnená dňa 09.04.2013
pdf Kúpna zmluva, nehnuteľnosť, Genčúr 167,zverejnená dňa 09.04.2013
pdf zmluva dielo č. 421/2013/A1V, VVS, a.s., zverejnená dňa 11.04.2013
pdf Kúpná zmluva neuhnuteľnosť,Mihálik, č. 163, zverejnená 09.04.2013
pdf Licenčná zmluva, DM-servis, zverejnená dňa 29.04.2013
pdf Dodatok č.1, k Zmluve č.50-000012959PO2008, zverejnená dňa 24.6.2013
pdf Dodatok č.4 k zmluve o združení , zverejnená 28.6.2013
pdf zmluva 0100782820 s VSD 235/1, zverejnená 28.8.2013
pdf zmluva 010782821 s VSD, uzatvorená 28.8.2013
pdf zmluva 0100782824 o pripojenie s VSD, zverejnená 28.8.2013
pdf zmluva 0100782827 s VSD o pripojenie, zverejnená 28.8.2013
pdf zmluva o projenie č. 0100782842 s VSD, zverejnená 28.8.2013
pdf zmluva s VSD o pripojenie č. 0100782840, zverejnená 28.8.2013
pdf zmluva s VSD č. 0100782853 o pripojenie, zverejnená 28.8.2013
pdf zmluva o nájme nehnuteľnosti, Čech s.r.o.zverejnená 2011.2013
pdf príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny, zverejnená 28.8.2013
pdf Zámenná zmluva, Obec Poloma - RKC, zverejnená dňa 27.11.2013
pdf Dodatok č.8, k Zmluve Brantner Nova,zverejnená dňa 16.12.2013
pdf Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci, zverejnená dňa 27.12.2013
pdf Dodatok k zmluve o poskytovaní ver.služieb, zverejnený 30.12.2013
pdf záložná zmluva 708/229/2012 - ŠFRB, zverejnená 31.12.2013
Zmluvy 2012 - ZŠ s MŠ Poloma
pdf Poistná zmluva-združené poistenie majetku
pdf Zmluva o dielo - FIFTY-FIFTY - čist. a hyg. potreby, Prešov - zverejnené 25.1.2012
Zmluvy 2011 - Obec Poloma
pdf Zmluva o dielo, Ing. Peter Jura, Kanaš - zverejnené 17.1.2011
tif Zmluva o dielo - D-BAND servis, s.r.o., PREŠOV, zverejnené 9.2.2011
pdf Zmluva o dielo - dodatok č. 1 - Ing. Kačala - Zmena paliv.základne- zverejnené 1.4.2011
pdf Zmluva o dielo - BACAU, s.r.o., Bratislava - zverejnené 28.4.2011
pdf Rozhodnutie o zmene projektu č. 2021/3,2/2011 - schválenie žiadosti o zmenu projektu zverejnené 29.4.2011
pdf Zmluva o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP - príloha č. 2 zverejnené 29.4.2011
pdf Zmluva o dielo - STAV-MAJO, s.r.o. Lipany - zverejnené 1.7.2011
pdf DEXIA Komunál - zmluva o úvereč. 40/013/08, dodatok č. 2 zverejnené 16.7.2011
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Enviroprojekt - Zmena palivovej základne zverejnené 20.07.2011
doc Dodatok č. 2 - ostrá ZoD - Enviroprojekt Prešov - zverejnené 7.9.2011
pdf Zmluva o dielo - Peter Liščinský, Lipany - zverejnené 11.8.2011
pdf Zmluva o dielo, Peter Liščinský,zberejnená dňa 02.09.2011
pdf Zmluva o dielo - Vladimír Filip, Poloma - zverejnené 6.9.2011
pdf Zmluva o dielo - Jozef Kropiľák , Sabinov - zverejnené 16.9.2011
pdf Zmluva o dielo - Lukáš Hovanec, Poloma - zverejnené 23.9.2011
pdf Zmluva o dielo - Ing.Marián Pekarovič, Prešov - zverejnené 2.11.2011
pdf Zmluva o elektronickej komunikácií ZP UNION - zverejnené 23.11.2011
pdf Zmluva o podpore z enviromentálneho fondu č. 86/POD-63/11 - zverejnené 27.10.2011
pdf Zmluva o elektronickej komunikácií zp Dôvera - zverejnené 5.12.2011
pdf Dodatok č. 6 k zmluve Brantner Nova, Sp. N. Ves- zverejnené 2.12.2011
pdf Dodatok k Zmluve o pripojení Orange - zverejnené 11.12.2011
pdf Kúpna zmluva - nehnuteľnosť - Obec Poloma - zverejnené 22.12.2011
pdf Dodatok č. 7 k Zmluve č. 3/SB/2008 Brantner Nova s.r.o, zverejnená 04.12.2012
Zmluvy 2011 - ZŠ S MŠ Poloma
zmluvy
pdf D-BAND servis, spol.s.r.o. Prešov, zverejnené 11.2.2011
pdf Zmluva o zriadení bež. účtu, zverejnené 2.10.2011
pdf Zmluva DEXIA BANKA - zriadenie bež. účtu, zverejnené 2.10.2011
pdf DEXIA BANKA - zriadenie účtu, zverejnené 2.10.2011
pdf Servisná zmluva SJL 201101 - revízia kotla, zverejnené 24.11.2011
pdf Zmluva o elektr. komunikácií ZP UNION , zverejnené 24.11.2011
Zmluvy 2012 - Obec Poloma
pdf Zmluva o dielo č. 01/2012 Ing.Vilam Čech, zverejnené 12.1.2012
pdf Zmluva o dielo č. 01/2012 stavebný dozor, Ing. Jaroslav kaščák, Gregorovce, zverejnené 12.1.2012
pdf Mandátna zmluva - Prima banka Prešov, zverejnené 13.1.2012
pdf Príkazná zmluva - Fabián, zverejnená 19.1.2012
pdf Kúpna zmluva - technológia - Zmena palivovej základne ZŠ Poloma, zverejnené 20.1.2012
pdf Poistná zmluva- zákonné poistenie - traktorový náves FLIEGL, zverejnené 13.2.2012
pdf Poistná zmluva- zákonné poistenie - traktor NEW HOLLAND, zverejnené 13.2.2012
pdf Havarijné poistenie -traktor NEW HOLLAND, zverejnené 22.2.2012
pdf Havarijné poistenie- traktorový náves FLIEGL, zverejnené 22.2.2012
pdf Poistenie strojov- čelný nakladač, štiepkovač, zverejnené 22.2.2012
pdf Zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru - ŠFRB, zverejnené 15.05.2012
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti - 6.b.j. Poloma, zverejnená 30.05.2012
pdf Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - 6.b.j. Poloma, zverejnená 30.05.2012
pdf Zmluva o dielo č.1600/2012/A1V, zverejnená dňa 20.06.2012
pdf Zmluva o pripojení k distribučnej sieti, zverejnená dňa 20.06.2012
pdf Zmluva o úvere č. 40/013/08 - dodatok č. 3 - Prima banka Slovensko, zverejnená 2.7.2012
pdf Mandátna zmluva č.40/002/12, Dodatok č. 1, Prima banka Slovensko, zverejnená 2.7.2012
pdf Dodatok č.1, k Zmluve o dielo Ing.Viliam Čech, zverejnená dňa8.9.2012
pdf Zmluva o poskytovaní verejných služieb T-Com, zverejnená 14.09.2012
pdf Zmluva poistenia zodpovednosti za škodu č. 6 570 875 818, zverejnená dňa 28.9.2012
pdf Zmluva o spolupráci č. V673/2012/Ob - sep. zber, zverejnená dňa 28.9.2012
pdf Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci č. V673/2012/Ob - sep. zber, zverejnená dňa 28.9.2012
pdf Kúpna zmluva - požiarne vozidlo, zverejnená dňa 28.09.2012
pdf Kúpna zmluva - snehová radlica 360/250L, zverejnená 23.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. 3953/2012/A1V, zverejnená dňa 14.11.2012
pdf Zmluva poistenia zodpovednosti za škodu č. 6 572 103 758, zverejnená dňa 30.11.2012