• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00  13:00-16:00
Utorok 8:00-12:00  13:00-16:00
Streda 8:00-12:00  13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00  13:00-16:00

Knižnica:

Pondelok 13:00-16:00
Utorok 13:00-16:00
Streda 13:00-16:00
Štvrtok 13:00-16:00
Piatok 13:00-16:00

Zber separovaného odpadu:

Zber separovaného odpadu

Dobrá novina 2018

Dobrá novina 2018 Aj tento rok sa konalo koledovanie Dobrej noviny. Účasť detí na tohtoročnej Dobrej novine bola veľmi hojná. Zapojilo sa až 33 detí, ktoré boli rozdelené do 4 skupiniek. Chceme sa poďakovať všetkým občanom, ktorí prijali koledníkov Dobrej noviny a prispeli dobrovoľným finančným príspevkom. Naším šikovným 4 skupinkám sa podarilo vyzbierať dohromady až 1383€ ! Ešte raz sa chceme poďakovať všetkým Polomjanom, že ste prijali koledníkov a tiež finančne pomohli. Ďakujeme. Vyzbieraná suma sa posiela eRku HKSD ktorý tieto peniaze použijú na pomoc Ugande. KoIeledníci Dobrej noviny

Vianočná besiedka a trhy 19.12.2018

Vianočná besiedka a trhy 19.12.2018 Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je dieťa alebo starý rodič. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a je potrebné pozastavenie sa. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. Mudrci prišli Ježiška privítať a priniesli mu dary. My, tiež chceme Ježiška privítať a ako dar sme mu priniesli naše vystúpenie, ktoré sme s našimi žiakmi pripravili . Nádherné pásmo piesní, kolied a tancov znelo v preplnenej sále KD Poloma. Najväčšou odmenou pre všetkých učinkujúcich bol potlesk a spokojný úsmev na tvárach našich najbližších. Na záver si všetci prítomní pochutili na tradičnej kapustnici a samozrajme nechýbal ani vianočný punč

Stretnutie s dôchodcami 2018

Stretnutie s dôchodcami 2018 Dňa 23.10.2018 sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo stretnutie s dôchodcami. Stretnutie sa začalo o 10:00 príhovorom starostu obce a následne sa pokračovalo programom ktorý pripravili učiteľky a žiaci ZŠ s MŠ Poloma. Po skončení programu bolo pre dôchodcov pripravené malé pohostenie. Nechýbal tradičný guláš či nejaký ten makovník. Dúfame, že sa dôchodcom páčilo a že sa opäť stretneme o rok.

Pod Polomsku hurečku 2018

Pod Polomsku hurečku 2018 16.septembra 2018 sa v našej obci pri altánku konala folklórna akcia pod názvom ,,Pod polomskú hurečku". Toto folklórne odpoludnie pre domácich ale aj hostí z okolia pripravili členovia OZ Polomjanka a FSk POLOMJANKA. Finančne bolo podporené aj z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. V programe vystúpili folklórne súbory a skupiny z Ražňan, Miľpoša, Dubovici, Šarišská lipa z Lipan, domáci - Polomjanček, Polomjanka, ĽH Pajtáš, Araňa z Jarovníc a ĽH Maradáš so speváčkou Ankou Šefčíkovou. Počasie folklóru prialo, čo sa prejavilo aj na účasti divákov. Dúfame, že každý si z tejto akcie odniesol pekný kultúrny zážitok a aj ked´ sa program predĺžil do neskorších večerných hodín a niektorí pociťovali už aj chlad, nakoniec si povedali, že to stálo zato. Folklórna skupina POLOMJANKA d´akuje tím, ktorí pomohli finančne alebo cenou do tomboly a aj všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili a takto dali najavo, že folklór v našej obci má svoje miesto a svojou účasťou podporili aj podobné akcie aj v budúcnosti. Jana Hovancová - vedúca FSk POLOMJANKA

Levočská púť 2018

Levočská púť 2018 "Putujeme k Panne Márii, našej matke..." S takým krásnym logom na tričkách sme sa dňa 7.7.2018 ráno o 3:15 vybrali do Levoče na každoročnú Mariánsku púť. Odchádzali sme od kostola v hojnom počte. Cesta bola príjemna nielen kvôli priaznivému počasiu, modlitbám, spevom, ale aj vdaka silnej túžbe navštíviť Pannu Máriu, našu matku. Každý z nás má Matičke Božej za čo dakovať a vyprosovať do dalších dní veľa milostí. Svätá Panna, volíme si ťa dnes za svoju Matku, Ochrankyňu a Kráľovnu. Všetko čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do Tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. Amen. Levočskí pútnici

Čiernohorský pohár 6.ročník

Čiernohorský pohár 6.ročník Dňa 1.7.2018 sa v Polome uskutočnil už 6.ročník hasičskej súťaže Čiernohorský pohár. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev čí už v mužskom alebo ženskom zložení. Družstvá mali dva pokusy v požiarnom útoku. Súťaž sa začala o 13:00 na obecnom ihrisku a prekvapivo prvy krát vyhrali muži z Polomy 1. miesto.

Deň rodiny 3.6.2018

Deň rodiny 3.6.2018 Život je to najdrahšie čo človek má. Ťažko si vieme predstaviť niečo väčšie ako je sila lásky materinského srdca a niečo krajšie ako rozžiarené očká detí. Tento okamih nezachytí ani jeden fotograf ani jeden maliar. A preto sme sa rozhodli Deň matiek, Deň detí a Deň otcov spojiť a spoločne osláviť DEŇ RODINY v nedeľu 3. júna. Slávnosť pripravila ZŠ s MŠ Poloma a Obecný úrad Poloma. Zišli sme sa v preplnej sále kultúrneho domu, rodičia, starí rodičia a predovšetkým naše deti. Pre všetkých bolo prichystané príjemné pohostenie a chutný guláš. Slávnosť sme začali kultúrnym programom, v ktorom vystúpili najprv malí škôlkári a po nich žiaci základnej školy. Pripravili si krásny a bohatý kultúrny program, ktorý všetkých potešil. Príjemnú náladu spestrili svojím vystúpením chlapci z hudobnej skupiny PAJTAŠ. Potom už nasledovalo žrebovanie tomboly. Vďaka štedrým sponzorom a učiteľkám zo základnej školy, ktoré sponzorov oslovili , na všetkých čakala bohatá a zaujímavá tombola. Spolu bolo pripravených 80 cien. Verím, že všetkých na ktorých sa usmialo šťastie, cena z našej tomboly potešila. Vďaka patrí aj všetkým ochotným mamkám, ktoré nám pomohli pripraviť príjemné pohostenie. Spoločne sme strávili krásne nedeľné odpoludnie a predovšetkým vyzdvihli dôležitosť a nezastupiteľnosť rodiny v našej spoločnosti.Verím, že všetkým slávnosť potešila, odniesli si nezabudnuteľné zážitky a poniektorí aj peknú cenu z našej tomboly. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné posedenie. Mgr.Iveta Genčúrová

Stavanie obecného mája 2018

Stavanie obecného mája 2018 DHZ Poloma už tradične stavala obecný máj v našej obci. Po skončení sv. omše sa pod kostolom začalo slávnostné zdobenie a následne postavenie mája. Do tanca hrala ĽH Figliar. Po postavení mája bolo na altánku prichystané malé občerstvenie pre všetkých občanov obce. Dobrá nálada, spev, tanec a čapované pivko to všetko doprevádzalo začiatok najkrajšieho mesiaca v roku - Máj

1.Poľovnícky ples 10.2.2018

1.Poľovnícky ples 10.2.2018 Dňa 10.2.2018 sa uskutočnil v priestoroch kultúrneho domu v Polome „Poľovnícky ples“. Ples otvoril tanečný pár a  mažoretky zo ZŠ s MŠ Poloma. Spestrením programu bolo vystúpenie FS Jána Lazoríka z Krivian a hudobného kvarteta z Polomy. Do tanca hrala skupina Galaxis. Bola pripravená bohatá tombola a po polnoci sa podával pravý poľovnícky guľáš.Všetkým ďakujeme za účasť.

Fašiangová detská diskotéka 3.2.2018

Fašiangová detská diskotéka 3.2.2018 Dňa 3.2.2018 sa v Polome už po druhýkrát uskutočnila detská diskotéka pre všetky deti nielen našej obce. Zúčastnilo sa jej približne 90 detí a okolo 15 rodičov prišlo na túto diskotéku so svojimi deťmi. Diskotéka sa začala poobede okolo 15:30. Počas diskotéky si mohli deti okrem tancovania užiť aj rôzne súťaže a hry ktoré boli pre nich prichystané. Okrem hier si mohli aj spoločne zatancovať Makarenu či Belgický tanec. Ku konci diskotéky sa vyhlásil aj kráľ a kráľovná večera a kedže bolo dievčat viac, ktoré pekne tancovali, vyhlásila sa neplánovane aj princezná večera. Všetkym deťom za účasť na diskotéke dakujeme a už teraz sa tešíme na dalšie spoločné akcie.  Tím organizátorov detských diskoték