• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
 
Užitočné
informácie

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00-12:00  13:00-16:00
Utorok 8:00-12:00  13:00-16:00
Streda 8:00-12:00  13:00-16:00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00-12:00  13:00-16:00

Knižnica:

Pondelok 13:00-16:00
Utorok 13:00-16:00
Streda 13:00-16:00
Štvrtok 13:00-16:00
Piatok 13:00-16:00

Vianočná besiedka a trhy 19.12.2018

Vianočná besiedka a trhy 19.12.2018 Vianoce. Sviatky, na ktoré sa teší azda každý človek na zemi, či už je dieťa alebo starý rodič. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce či oslavy Nového roka. Možno si v duchu povzdychneme, že tento krásny čas trvá len krátko. Áno, je to tak. Žijeme v uponáhľanom svete a je potrebné pozastavenie sa. V tomto krásnom čase sa opäť vieme tešiť aj z maličkostí a je nám dobre aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, bližší i vzdialenejší známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy. V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. Mudrci prišli Ježiška privítať a priniesli mu dary. My, tiež chceme Ježiška privítať a ako dar sme mu priniesli naše vystúpenie, ktoré sme s našimi žiakmi pripravili . Nádherné pásmo piesní, kolied a tancov znelo v preplnenej sále KD Poloma. Najväčšou odmenou pre všetkých učinkujúcich bol potlesk a spokojný úsmev na tvárach našich najbližších. Na záver si všetci prítomní pochutili na tradičnej kapustnici a samozrajme nechýbal ani vianočný punč

Stretnutie s dôchodcami 2018

Stretnutie s dôchodcami 2018 Dňa 23.10.2018 sa v sále kultúrneho domu uskutočnilo stretnutie s dôchodcami. Stretnutie sa začalo o 10:00 príhovorom starostu obce a následne sa pokračovalo programom ktorý pripravili učiteľky a žiaci ZŠ s MŠ Poloma. Po skončení programu bolo pre dôchodcov pripravené malé pohostenie. Nechýbal tradičný guláš či nejaký ten makovník. Dúfame, že sa dôchodcom páčilo a že sa opäť stretneme o rok.

Pod Polomsku hurečku 2018

Pod Polomsku hurečku 2018 16.septembra 2018 sa v našej obci pri altánku konala folklórna akcia pod názvom ,,Pod polomskú hurečku". Toto folklórne odpoludnie pre domácich ale aj hostí z okolia pripravili členovia OZ Polomjanka a FSk POLOMJANKA. Finančne bolo podporené aj z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. V programe vystúpili folklórne súbory a skupiny z Ražňan, Miľpoša, Dubovici, Šarišská lipa z Lipan, domáci - Polomjanček, Polomjanka, ĽH Pajtáš, Araňa z Jarovníc a ĽH Maradáš so speváčkou Ankou Šefčíkovou. Počasie folklóru prialo, čo sa prejavilo aj na účasti divákov. Dúfame, že každý si z tejto akcie odniesol pekný kultúrny zážitok a aj ked´ sa program predĺžil do neskorších večerných hodín a niektorí pociťovali už aj chlad, nakoniec si povedali, že to stálo zato. Folklórna skupina POLOMJANKA d´akuje tím, ktorí pomohli finančne alebo cenou do tomboly a aj všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili a takto dali najavo, že folklór v našej obci má svoje miesto a svojou účasťou podporili aj podobné akcie aj v budúcnosti. Jana Hovancová - vedúca FSk POLOMJANKA

Levočská púť 2018

Levočská púť 2018 "Putujeme k Panne Márii, našej matke..." S takým krásnym logom na tričkách sme sa dňa 7.7.2018 ráno o 3:15 vybrali do Levoče na každoročnú Mariánsku púť. Odchádzali sme od kostola v hojnom počte. Cesta bola príjemna nielen kvôli priaznivému počasiu, modlitbám, spevom, ale aj vdaka silnej túžbe navštíviť Pannu Máriu, našu matku. Každý z nás má Matičke Božej za čo dakovať a vyprosovať do dalších dní veľa milostí. Svätá Panna, volíme si ťa dnes za svoju Matku, Ochrankyňu a Kráľovnu. Všetko čím sme, čo máme a čo konáme, vkladáme do Tvojich rúk a zverujeme pod tvoju ochranu. Amen. Levočskí pútnici

Čiernohorský pohár 6.ročník

Čiernohorský pohár 6.ročník Dňa 1.7.2018 sa v Polome uskutočnil už 6.ročník hasičskej súťaže Čiernohorský pohár. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev čí už v mužskom alebo ženskom zložení. Družstvá mali dva pokusy v požiarnom útoku. Súťaž sa začala o 13:00 na obecnom ihrisku a prekvapivo prvy krát vyhrali muži z Polomy 1. miesto.

Deň rodiny 3.6.2018

Deň rodiny 3.6.2018 Život je to najdrahšie čo človek má. Ťažko si vieme predstaviť niečo väčšie ako je sila lásky materinského srdca a niečo krajšie ako rozžiarené očká detí. Tento okamih nezachytí ani jeden fotograf ani jeden maliar. A preto sme sa rozhodli Deň matiek, Deň detí a Deň otcov spojiť a spoločne osláviť DEŇ RODINY v nedeľu 3. júna. Slávnosť pripravila ZŠ s MŠ Poloma a Obecný úrad Poloma. Zišli sme sa v preplnej sále kultúrneho domu, rodičia, starí rodičia a predovšetkým naše deti. Pre všetkých bolo prichystané príjemné pohostenie a chutný guláš. Slávnosť sme začali kultúrnym programom, v ktorom vystúpili najprv malí škôlkári a po nich žiaci základnej školy. Pripravili si krásny a bohatý kultúrny program, ktorý všetkých potešil. Príjemnú náladu spestrili svojím vystúpením chlapci z hudobnej skupiny PAJTAŠ. Potom už nasledovalo žrebovanie tomboly. Vďaka štedrým sponzorom a učiteľkám zo základnej školy, ktoré sponzorov oslovili , na všetkých čakala bohatá a zaujímavá tombola. Spolu bolo pripravených 80 cien. Verím, že všetkých na ktorých sa usmialo šťastie, cena z našej tomboly potešila. Vďaka patrí aj všetkým ochotným mamkám, ktoré nám pomohli pripraviť príjemné pohostenie. Spoločne sme strávili krásne nedeľné odpoludnie a predovšetkým vyzdvihli dôležitosť a nezastupiteľnosť rodiny v našej spoločnosti.Verím, že všetkým slávnosť potešila, odniesli si nezabudnuteľné zážitky a poniektorí aj peknú cenu z našej tomboly. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné posedenie. Mgr.Iveta Genčúrová

Stavanie obecného mája 2018

Stavanie obecného mája 2018 DHZ Poloma už tradične stavala obecný máj v našej obci. Po skončení sv. omše sa pod kostolom začalo slávnostné zdobenie a následne postavenie mája. Do tanca hrala ĽH Figliar. Po postavení mája bolo na altánku prichystané malé občerstvenie pre všetkých občanov obce. Dobrá nálada, spev, tanec a čapované pivko to všetko doprevádzalo začiatok najkrajšieho mesiaca v roku - Máj

1.Poľovnícky ples 10.2.2018

1.Poľovnícky ples 10.2.2018 Dňa 10.2.2018 sa uskutočnil v priestoroch kultúrneho domu v Polome „Poľovnícky ples“. Ples otvoril tanečný pár a  mažoretky zo ZŠ s MŠ Poloma. Spestrením programu bolo vystúpenie FS Jána Lazoríka z Krivian a hudobného kvarteta z Polomy. Do tanca hrala skupina Galaxis. Bola pripravená bohatá tombola a po polnoci sa podával pravý poľovnícky guľáš.Všetkým ďakujeme za účasť.

Fašiangová detská diskotéka 3.2.2018

Fašiangová detská diskotéka 3.2.2018 Dňa 3.2.2018 sa v Polome už po druhýkrát uskutočnila detská diskotéka pre všetky deti nielen našej obce. Zúčastnilo sa jej približne 90 detí a okolo 15 rodičov prišlo na túto diskotéku so svojimi deťmi. Diskotéka sa začala poobede okolo 15:30. Počas diskotéky si mohli deti okrem tancovania užiť aj rôzne súťaže a hry ktoré boli pre nich prichystané. Okrem hier si mohli aj spoločne zatancovať Makarenu či Belgický tanec. Ku konci diskotéky sa vyhlásil aj kráľ a kráľovná večera a kedže bolo dievčat viac, ktoré pekne tancovali, vyhlásila sa neplánovane aj princezná večera. Všetkym deťom za účasť na diskotéke dakujeme a už teraz sa tešíme na dalšie spoločné akcie.  Tím organizátorov detských diskoték

Dobrá novina 2017

Dobrá novina 2017 Ako po iné roky tak aj tento rok sa zapojila naša filiálka do koledovania dobrej noviny. Koledníci sa celý advent pripravovali na ohlasovanie radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista, zároveň spoznávali africké krajiny a ľudí, ktorí v týchto krajinách žijú. Koledovalo sa 26.12.2017 a popri koledovaní sa vyzbieralo pekných 1060€  pre Etiópiu. Ďakujeme všetkým rodinám za prijatie a koledníkom za ich obetovaný čas a dobro.

Vianočná besiedka, burza a stretnutie s dôchodcami 21.12.2017

Vianočná besiedka, burza a stretnutie s dôchodcami 21.12.2017 Predposledný školský deň roku 2017 sme tradične prežili vo vianočnej atmosfére. Žiaci základnej a materskej školy pripravili vystúpenie venované všetkým občanom našej obce. Príprava besiedky priniesla želané ovocie v podobe krásneho programu plného vianočných piesní, kolied, tanca. Po skončení kultúrneho programu si mohli prítomní zakúpiť rôzne vianočné ozdoby, ktoré pripravili žiaci spolu so svojimi učiteľkami a rodičmi. Všetci zúčastnení boli pozvaní na tradičnú vianočnú kapustnicu a vianočný punč. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť na vianočnej besiedke a za finančný príspevok, ktorý bude použitý v prospech našich žiakov.  

Polomu navštívil svätý Mikuláš!

Polomu navštívil svätý Mikuláš! V utorok 5. 12. 2017 zavítala mikulášska nálada aj do našej školy v Polome. Už od rána bolo predovšetkým na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada. Tento rok sme Mikuláša privítali na svätej omši. Mikulášska svätá omša bola za účasti detí základnej a materskej školy. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol príchod Mikuláša, ktorého sme privítali piesňami a básňami doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil balíček sladkostí, ktorý určite všetkých potešil. Mikuláš vniesol prvý silnejší vánok adventnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento adventný čas popretkávaný ešte akciami, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia viac umocniť. Mgr. I. Genčúrová

Deň zdravej výživy 13.10.2017

Deň zdravej výživy 13.10.2017 Dňa 13. októbra 2017 sme si opäť pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Strávili sme ho netradične v sále Kultúrneho domu v Polome výstavkou jesenných plodov, výstavkou žiackych jesenných prác a prezentáciou jedál z mrkvy. Stretnutie  sme začali krátkou prezentáciou o zdravej výžive. Dozvedeli sme sa, čo je zdravie, prečo sa máme zdravo stravovať, čo by mala zdravá strava obsahovať, čo sú sacharidy, bielkoviny a tuky, aké sú  zásady zdravej výživy. Zaujímavá  bola aj pyramída o potrave, čiinformácia o tom, čo by mal obsahovať jedálny lístok na 7 dní. Po prezentácii nasledoval príbeh O zajkovi, ktorý nechcel jesť mrkvu. Deti sa z  príbehu dozvedeli, aká dôležitá je konzumácia ovocia a zeleniny - hlavne mrkvy. Po napínavom príbehu o zajacovi  a mrkve nasledovala prezentácia a ochutnávka doma pripravených chutných mrkvových nátierok, šalátov, koláčov, hranolčekov... Deťom a rodičom chutila fantastická mrkvová torta so zajacom, mrkvovo - ananásová torta, mrkvová bábovka či mrkvovo –pomarančová šťava. Niektoré mamičky  prezradili aj ingrediencie, ktoré použili na svoju mrkvovú špecialitu. Každá mamička dostala za námahu pekný darček. Žiaci a ich rodičia sa zapojili aj do súťaže strúhania mrkvy a do súťaže o najväčšiu mrkvu. Prežili sme príjemný a poučný deň. Ďakujeme učiteľkám, žiakom, rodičom, všetkým zainteresovaným, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii tohto dňa.  Mgr. Mária Filipová, Mgr. Michaela Kasiňáková

Poloma sa stále zdokonaľuje!

Poloma sa stále zdokonaľuje! Naša dedinka je stále krajšou a krajšou! V posledných mesiacoch prešlo rekonštrukciou niekoľko častí našej obce. Zrekonštruovala sa Kaplnka Panny Márie Snežnej, opravila sa krajnica cesty pri potravinách Môj obchod, vybudovala sa daždová priekopa pri požiarnej zbrojnici, opravili sa obecné komunikácie, zrekonštruoval sa kultúrny dom a malé ihrisko dostalo nový šat. A ideme stále dalej!

Polomský deň 2017

Polomský deň 2017 Dňa 17.6.2017 sa v Polome uskutočnil po štyroch rokoch opäť Polomský deň.Deň sa začal slávnostnou sv. omšou v kostole Najsvätejšiej Trojice v Polome, ktorú slúžil náš rodák Pavol Knut. Po sv. omši sa všetci presunuli do materskej školy na spoločný obed. Po obede o 11:00 sa na ihrisku začali rôzne športové súťaže - Malý futbal, súťaž v požiarnom športe DHZ - požiarny útok a už klasický - Polomský trojboj. Súbežne s tým sa pri Obecnom úrade konala súťaž vo varení o "Najlepší nalešnik". Po skončení všetkých súťaží sa všetci účastníci Polomského dňa presunuli do Kulturneho domu kde sa konal bohatý program. Vystúpili: žiaci ZŠ s MŠ Poloma, Polomskí harmonikári, úkážky zo spoločenských tancov v podaní našich žiakov, DFSk Polomjanček, FSk Polomjanka, FSk Dolina z Polomky, FSk Brezinky z Polomky a ako hostia vystúpili speváci - Dušan Grúň a Mafia Corner. Potom sa žrebovala bohatá a hodnotná tombola a nakoniec sa vyhodnotili všetky súťaže.Po nich nasledovala tanečná zábava až do skorých ranných hodín. Za príjemný deň dakujeme obciam Polomka, Gemerská Poloma a Pustej Polom a už teraz sa tešíme na další Polomský deň 2021.

Mapový portál obce Poloma

Mapový portál obce Poloma Nachádza sa na a hlavnej stránke obce v sekcii PARTNERSKÉ OBCE Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Nachádza sa na  hlavnej stránke obce v sekcii PARTNERSKÉ OBCE pod názvom POLOMA - geoportál obce