• Slideshow

1.Poľovnícky ples 10.2.2018

1.Poľovnícky ples 10.2.2018 Dňa 10.2.2018 sa uskutočnil v priestoroch kultúrneho domu v Polome „Poľovnícky ples“. Ples otvoril tanečný pár a  mažoretky zo ZŠ s MŠ Poloma. Spestrením programu bolo vystúpenie FS Jána Lazoríka z Krivian a hudobného kvarteta z Polomy. Do tanca hrala skupina Galaxis. Bola pripravená bohatá tombola a po polnoci sa podával pravý poľovnícky guľáš.Všetkým ďakujeme za účasť.

Fašiangová detská diskotéka 3.2.2018

Fašiangová detská diskotéka 3.2.2018 Dňa 3.2.2018 sa v Polome už po druhýkrát uskutočnila detská diskotéka pre všetky deti nielen našej obce. Zúčastnilo sa jej približne 90 detí a okolo 15 rodičov prišlo na túto diskotéku so svojimi deťmi. Diskotéka sa začala poobede okolo 15:30. Počas diskotéky si mohli deti okrem tancovania užiť aj rôzne súťaže a hry ktoré boli pre nich prichystané. Okrem hier si mohli aj spoločne zatancovať Makarenu či Belgický tanec. Ku konci diskotéky sa vyhlásil aj kráľ a kráľovná večera a kedže bolo dievčat viac, ktoré pekne tancovali, vyhlásila sa neplánovane aj princezná večera. Všetkym deťom za účasť na diskotéke dakujeme a už teraz sa tešíme na dalšie spoločné akcie.  Tím organizátorov detských diskoték

Dobrá novina 2017

Dobrá novina 2017 Ako po iné roky tak aj tento rok sa zapojila naša filiálka do koledovania dobrej noviny. Koledníci sa celý advent pripravovali na ohlasovanie radostnej zvesti o narodení Ježiša Krista, zároveň spoznávali africké krajiny a ľudí, ktorí v týchto krajinách žijú. Koledovalo sa 26.12.2017 a popri koledovaní sa vyzbieralo pekných 1060€  pre Etiópiu. Ďakujeme všetkým rodinám za prijatie a koledníkom za ich obetovaný čas a dobro.

Vianočná besiedka, burza a stretnutie s dôchodcami 21.12.2017

Vianočná besiedka, burza a stretnutie s dôchodcami 21.12.2017 Predposledný školský deň roku 2017 sme tradične prežili vo vianočnej atmosfére. Žiaci základnej a materskej školy pripravili vystúpenie venované všetkým občanom našej obce. Príprava besiedky priniesla želané ovocie v podobe krásneho programu plného vianočných piesní, kolied, tanca. Po skončení kultúrneho programu si mohli prítomní zakúpiť rôzne vianočné ozdoby, ktoré pripravili žiaci spolu so svojimi učiteľkami a rodičmi. Všetci zúčastnení boli pozvaní na tradičnú vianočnú kapustnicu a vianočný punč. Ďakujeme všetkým zúčastneným za účasť na vianočnej besiedke a za finančný príspevok, ktorý bude použitý v prospech našich žiakov.  

Polomu navštívil svätý Mikuláš!

Polomu navštívil svätý Mikuláš! V utorok 5. 12. 2017 zavítala mikulášska nálada aj do našej školy v Polome. Už od rána bolo predovšetkým na žiakoch badať, že to nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada. Tento rok sme Mikuláša privítali na svätej omši. Mikulášska svätá omša bola za účasti detí základnej a materskej školy. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol príchod Mikuláša, ktorého sme privítali piesňami a básňami doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil balíček sladkostí, ktorý určite všetkých potešil. Mikuláš vniesol prvý silnejší vánok adventnej nálady, ktorá vyvrcholí vianočnými sviatkami. Medzitým však bude tento adventný čas popretkávaný ešte akciami, ktoré sa budú snažiť čaro tohto obdobia viac umocniť. Mgr. I. Genčúrová

Deň zdravej výživy 13.10.2017

Deň zdravej výživy 13.10.2017 Dňa 13. októbra 2017 sme si opäť pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Strávili sme ho netradične v sále Kultúrneho domu v Polome výstavkou jesenných plodov, výstavkou žiackych jesenných prác a prezentáciou jedál z mrkvy. Stretnutie  sme začali krátkou prezentáciou o zdravej výžive. Dozvedeli sme sa, čo je zdravie, prečo sa máme zdravo stravovať, čo by mala zdravá strava obsahovať, čo sú sacharidy, bielkoviny a tuky, aké sú  zásady zdravej výživy. Zaujímavá  bola aj pyramída o potrave, čiinformácia o tom, čo by mal obsahovať jedálny lístok na 7 dní. Po prezentácii nasledoval príbeh O zajkovi, ktorý nechcel jesť mrkvu. Deti sa z  príbehu dozvedeli, aká dôležitá je konzumácia ovocia a zeleniny - hlavne mrkvy. Po napínavom príbehu o zajacovi  a mrkve nasledovala prezentácia a ochutnávka doma pripravených chutných mrkvových nátierok, šalátov, koláčov, hranolčekov... Deťom a rodičom chutila fantastická mrkvová torta so zajacom, mrkvovo - ananásová torta, mrkvová bábovka či mrkvovo –pomarančová šťava. Niektoré mamičky  prezradili aj ingrediencie, ktoré použili na svoju mrkvovú špecialitu. Každá mamička dostala za námahu pekný darček. Žiaci a ich rodičia sa zapojili aj do súťaže strúhania mrkvy a do súťaže o najväčšiu mrkvu. Prežili sme príjemný a poučný deň. Ďakujeme učiteľkám, žiakom, rodičom, všetkým zainteresovaným, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave a realizácii tohto dňa.  Mgr. Mária Filipová, Mgr. Michaela Kasiňáková

Poloma sa stále zdokonaľuje!

Poloma sa stále zdokonaľuje! Naša dedinka je stále krajšou a krajšou! V posledných mesiacoch prešlo rekonštrukciou niekoľko častí našej obce. Zrekonštruovala sa Kaplnka Panny Márie Snežnej, opravila sa krajnica cesty pri potravinách Môj obchod, vybudovala sa daždová priekopa pri požiarnej zbrojnici, opravili sa obecné komunikácie, zrekonštruoval sa kultúrny dom a malé ihrisko dostalo nový šat. A ideme stále dalej!

Polomský deň 2017

Polomský deň 2017 Dňa 17.6.2017 sa v Polome uskutočnil po štyroch rokoch opäť Polomský deň.Deň sa začal slávnostnou sv. omšou v kostole Najsvätejšiej Trojice v Polome, ktorú slúžil náš rodák Pavol Knut. Po sv. omši sa všetci presunuli do materskej školy na spoločný obed. Po obede o 11:00 sa na ihrisku začali rôzne športové súťaže - Malý futbal, súťaž v požiarnom športe DHZ - požiarny útok a už klasický - Polomský trojboj. Súbežne s tým sa pri Obecnom úrade konala súťaž vo varení o "Najlepší nalešnik". Po skončení všetkých súťaží sa všetci účastníci Polomského dňa presunuli do Kulturneho domu kde sa konal bohatý program. Vystúpili: žiaci ZŠ s MŠ Poloma, Polomskí harmonikári, úkážky zo spoločenských tancov v podaní našich žiakov, DFSk Polomjanček, FSk Polomjanka, FSk Dolina z Polomky, FSk Brezinky z Polomky a ako hostia vystúpili speváci - Dušan Grúň a Mafia Corner. Potom sa žrebovala bohatá a hodnotná tombola a nakoniec sa vyhodnotili všetky súťaže.Po nich nasledovala tanečná zábava až do skorých ranných hodín. Za príjemný deň dakujeme obciam Polomka, Gemerská Poloma a Pustej Polom a už teraz sa tešíme na další Polomský deň 2021.

Mapový portál obce Poloma

Mapový portál obce Poloma Nachádza sa na a hlavnej stránke obce v sekcii PARTNERSKÉ OBCE Vážení občania, dávame Vám do pozornosti nový mapový portál našej obce. Tu môžete získať aktuálne informácie o vlastníckych vzťahoch, vyhľadať listy vlastníctva, prípadne služby v obci. Nachádza sa na  hlavnej stránke obce v sekcii PARTNERSKÉ OBCE pod názvom POLOMA - geoportál obce