Kontakt

Obecný úrad Poloma
Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce     

Telefón: 051/45 97 235

E-mail:
podatelna@poloma.sk
starosta@poloma.sk 

Dalšie kontakty

Obec Poloma
obecPoloma

VZORY TLAČÍV K STAVEBNÉMU KONANIU

Žiadosť o súhlas na odňatie pôdy

2015-04-15-125521-iados___o_s__hlas_na_od__atie_p__dy_-_pozemkov_____rad_pre__ov.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Žiadosť o povolenie výrubu drevín

2015-04-15-125501-iados___o_povelenie_v__rubu_drev__n_poloma.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 25,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Žiadosť o povolenie terénnych úprav

2015-04-15-125449-iados___o_povolenie_ter__nnych____prav.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 59,27 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Žiadosť o rozkopávkové povolenie

2015-04-15-125436-iados___o_rozkop__vkov___povolenie-na_zverejnenie_do___to.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 45 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

2015-04-15-125423-iados___o_povolenie_odstr__nenia_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením

2015-04-15-125402-iados___o_zmenu_stavby_pred_jej_dokon__en__m_poloma.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 43 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Ohlásenie stavebných úprav

2015-04-15-125349-ohl__senie_stavebn__ch_ch___prav_a_ud__riavac__ch_ch_pr__c.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 54,3 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

2015-04-15-125336-n__vrh_na_vydanie_kolauda__n__ho_rozhodnutia_poloma.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 56,78 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

2015-04-15-125325-iados___o_vydanie_stavebn__ho_povolenia-1.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 77,68 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Návrh na vydanie územného rozhodnutia

2015-04-15-125300-n__vrh_na_vydanie____zemn__ho_rozhodnutia_o_umiestnen____stavby_poloma.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 51,62 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Ohlásenie drobnej stavby

2015-04-15-125247-ohl__senie_drobnej_stavby.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného čísla

2015-04-15-125227-iados___o_vydanie_rozhodnutia_o_ur__en____zmene_alebo_zru__en___s__pisn__ho_____sla.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 26,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022