Kontakt

Obecný úrad Poloma
Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce     

Telefón: 051/45 97 235

E-mail:
podatelna@poloma.sk
starosta@poloma.sk 

Dalšie kontakty

Obec Poloma
obecPoloma

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 1. 2024

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

PO-2024/67-OcÚ

0,00 EUR

Jana Hudáková

Obec Poloma

30. 1. 2024

Zmluva o automatizovanom spracovávaní miezd

PO-2024/66-OcÚ

0,00 EUR

Jana Hudáková

Obec Poloma

22. 1. 2024

Kúpno-predajná zmluva

PO-2024/45-OcÚ

10 500,00 EUR

Marianna Santrová

Obec Poloma

22. 1. 2024

Návrh poistnej zmluvy - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1248194250

223,26 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

17. 1. 2024

Návrh poistnej zmluvy - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Probiznis

5509001678

299,53 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

17. 1. 2024

Návrh poistnej zmluvy - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla (Autobonus)

2768105195

67,71 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

17. 1. 2024

Návrh poistnej zmluvy - Havarijné poistenie motorového a prípojného vozidla (Autobonus)

2768105194

246,13 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

17. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

1204/2024-M_ODFSS

54 012,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Poloma

12. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Poloma zo dňa 12.01.2024

PO-2024/14-Ocú

200,00 EUR

Obec Poloma

Slovenský inštitút spoločenských štúdií

31. 12. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov

Z-O/2024/TZKO/209

0,00 EUR

ELEKOS

Obec Poloma

28. 12. 2023

Zmluva 1/TZ/2023 o nakladaní s komunálnym odpadom, zber, preprava, zhodnotenie / zneškodnenie vytriedených zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov

1/TZ/2023

0,00 EUR

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Poloma

22. 12. 2023

Kúpna zmluva

PO-2023/326-OcÚ

1,00 EUR

Obec Poloma

Východoslovenská distribučná, a.s.

19. 12. 2023

Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu

1/2023/528

Neuvedené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Poloma

13. 12. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 74/008/22 Municipálny úver – Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere

01

20 000,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

11. 12. 2023

Návrh poistnej zmluvy - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1248174059

159,47 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

30. 11. 2023

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

214/2023

10,00 EUR

Obec Poloma

Viera Valigurová

9. 11. 2023

Návrh poistnej zmluvy - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

1248174749

32,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

2. 11. 2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu - Poistná zmluva

5190064587

20,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

31. 10. 2023

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v obci

23/37/054/4229

171,10 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Poloma

27. 10. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 50-000151053PO2019

50-000151053PO2019

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poloma

19. 10. 2023

Návrh poistnej zmluvy - Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis.

5509001012

2 371,46 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

26. 9. 2023

Návrh poistnej zmluvy

1248164829

56,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

20. 9. 2023

Kúpno-predajná zmluva

PO-2023/296-OcÚ/2-ZM6

400,00 EUR

Obec Poloma

Jozef Sirotňák

20. 9. 2023

Kúpno-predajná zmluva

PO-2023/296-OcÚ/2-ZM5

2 500,00 EUR

Obec Poloma

Jozef Sirotňák

20. 9. 2023

Kúpno-predajná zmluva

PO-2023/296-OcÚ/2-ZM4

1 900,00 EUR

Obec Poloma

Jozef Sirotňák

20. 9. 2023

Kúpno-predajná zmluva

PO-2023/296-OcÚ/2-ZM3

1 350,00 EUR

Obec Poloma

Jozef Sirotňák

20. 9. 2023

Kúpno-predajná zmluva

PO-2023/296-OcÚ/2-ZM2

2 500,00 EUR

Obec Poloma

Jozef Sirotňák

20. 9. 2023

Kúpno-predajná zmluva

PO-2023/296-OcÚ/2-ZM1

1 500,00 EUR

Obec Poloma

Jozef Sirotňák

1. 9. 2023

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu

5190061825

20,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Poloma

25. 8. 2023

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 74/007/22

Dodatok č. 1

412,94 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

3. 8. 2023

Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-183-034/2023

KRHZ-PO-VO-183-034/2023

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Poloma

31. 7. 2023

Servisná zmluva

SZ_2023_129

Neuvedené

HERZ, spol. s.r.o.

Obec Poloma

26. 7. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

PO-2023/232-OcÚ

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Poloma

26. 7. 2023

Dohoda o predčasnom ukončení

PO-2023/229-OcÚ/4

0,00 EUR

Orange Slovensko,a.s.

Obec Poloma

25. 7. 2023

Zmluva o poskytovaní technickej služby

042023

0,00 EUR

PHC Electric s.r.o.

Obec Poloma

30. 5. 2023

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

35/2023

Neuvedené

H + EKO, spol.s.r.o., Košice

Obec Poloma

15. 5. 2023

Darovacia zmluva

2683/2023

40,00 EUR

Obec Poloma

Pierott, n.o.

5. 5. 2023

Zmluva o dielo

20230411

144,00 EUR

IFOsoft s.r.o.

Obec Poloma

3. 5. 2023

Zmluva o nájme bytu

PO-2023/159-OcÚ

0,00 EUR

Obec Poloma

František Lysák

3. 5. 2023

Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov

23/37/054/2107

171,10 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Poloma

3. 5. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

323 0815

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poloma

26. 4. 2023

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 21.10.2022

PO-2023/153-OcÚ

Neuvedené

Obec Poloma

Peter Genčúr, Terézia Genčúrová, Pavol Hajžuš, Alena Hajžušová

21. 3. 2023

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

PO-2023/24-OcÚ/1

0,00 EUR

Obec Poloma

ESPIK Group s.r.o.

2. 3. 2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

1449/2023-M_ODFSS

44 472,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Poloma

1. 3. 2023

Darovacia zmluva

PO-2022/28-OcÚ

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Poloma

27. 2. 2023

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/221/D4

0,00 EUR

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Obec Poloma

13. 2. 2023

Kúpno-predajná zmluva

PO-2023/57-OcÚ

451,64 EUR

Stanislava Vašáková

Obec Poloma

19. 1. 2023

Dodatok č. 4 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode č. Obc 2-69/2020 uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)

PO-2023/32-OcÚ/1

-

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Poloma

4. 1. 2023

Zmluva o poskytnutí podpory

PO-2022/369-OcÚ

12 881,90 EUR -

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Poloma

3. 1. 2023

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

PO-2023/2-OcÚ

-

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Poloma

28. 12. 2022

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 74/008/22

1

0,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

28. 12. 2022

Municipálny úver - Superlinka, Zmluva o kontokorentnom úvere

74/008/22

10 000,00 EUR -

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

15. 12. 2022

Príloha č. 1 k Zmluve VSN0703201529

VSN0703201529

-

ENVI-PAK, a.s.

Obec Poloma

18. 11. 2022

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

213/2022

10,00 EUR

Obec Poloma

Viera Valigurová

8. 11. 2022

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

212/2022

10,00 EUR

Obec Poloma

Mária Poráčová

26. 10. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/388-OcÚ

6 906,90 EUR

Obec Poloma

Vladimír Grič

25. 10. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/387-OcÚ

1,00 EUR

Obec Poloma

Peter Genčúr, Terézia Genčúrová, Pavol Hajžuš, Alena Hajžušová

25. 10. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/385-OcÚ

-

Emil Hanušovský, Cecília Hovancová, Margita Hricišinová, Obec Poloma

Ľubomír Palušek, Jana Palušková

19. 10. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku verejnej kanalizácie

845/46/2022/zavodPO

-

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Poloma

17. 10. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/371-OcÚ

1 500,00 EUR -

Jozef Lagin

Obec Poloma

7. 10. 2022

Dohoda o urovnaní

PO-2022/292-OcÚ/2

-

CENTEX RS, spol.s.r.o.

Obec Poloma

7. 10. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/364-OcÚ

109,34 EUR

Obec Poloma

Mgr. Katarína Peregrinová

7. 10. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/363-OcÚ

10 054,28 EUR

Obec Poloma

Miroslav Hovanec

28. 9. 2022

Dohoda §54, Chyť sa svojej šance - Opatrenie č.3

22/37/054/468

3 406,14 EUR -

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov

Obec Poloma

28. 9. 2022

Mandátová zmluva

PO-2022/347-OcÚ

150,00 EUR

JUDr. Marián Geleneky, advokát

Obec Poloma

26. 9. 2022

Zmluva o poskytnutí služieb, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 423/2015 z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení n

202215

-

RVM audit s.r.o.

Obec Poloma

22. 9. 2022

Odstúpenie od zmluvy

PO-2022/348-OcÚ/1

-

Orange Slovensko,a.s.

Obec Poloma

22. 9. 2022

Odstúpenie od zmluvy

PO-2022/348-OcÚ

-

Orange Slovensko,a.s.

Obec Poloma

19. 9. 2022

Zmluva o nájme bytu

PO-2022/332-OcÚ

-

Obec Poloma

Jozef Vranko

12. 9. 2022

Zmluva o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku

61/2022

878,94 EUR

Obec Poloma

AGRO-BUJŇAČEK, s.r.o.

12. 9. 2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 26.07.2022

PO-2022/257-OcÚ/3

-

Obec Poloma

Michal Knut, Irena Knutová

31. 8. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/311-OcÚ

-

Jakub Hricišin, Anton Filip, Anna Filipová, Dušan Hovanec, Obec Poloma

Irena Hovancová, Anton Filip, Anna Filipová, Jakub Hricišin, Dušan Hovanec, Obec Poloma

30. 8. 2022

Zmluva o nájme bytu

PO-2022/309-OcÚ/1

-

Obec Poloma

Stanislava Vašáková

30. 8. 2022

Zmluva o nájme bytu

PO-2022/309-OcÚ

-

Obec Poloma

Stanislava Vašáková

30. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

22-514-04743

1 200,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Poloma

26. 8. 2022

Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 74/007/22

186/25/1119

-

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

26. 8. 2022

Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere, Dodatok č.1

74/003/20

-

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

26. 8. 2022

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)

74/007/22

165 174,00 EUR

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

23. 8. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/298-OcÚ

1,00 EUR

Obec Poloma, Božena Poláková, Milan Dzurus

Dušan Hovanec, Bernardína Hovancová

23. 8. 2022

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

ZLP-VT-2021-0468

-

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Poloma

23. 8. 2022

Dohoda o urovnaní

PO-2022/292-OcÚ/1

-

CENTEX RS, spol.s.r.o.

Obec Poloma

9. 8. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/270-OcÚ

1,00 EUR

Obec Poloma

Miroslav Hovanec

26. 7. 2022

Príloha ku Kúpno-predajnej zmluve

PO-2022/256-OcÚ/1

-

Domáce potreby, s.r.o.

Obec Poloma

26. 7. 2022

Kúpna zmluva

PO-2022/257-OcÚ

1,00 EUR

Obec Poloma

Michal Knut, Irena Knutová

26. 7. 2022

Kúpno-predajná zmluva

PO-2022/256-OcÚ

11 184,00 EUR

Domáce potreby, s.r.o.

Obec Poloma

20. 7. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

293/2022/OPR

6 500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Poloma

13. 7. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2/2022

-

Rím.-kat. cirkev sv. Kataríny Alexandrijskej

Obec Poloma

13. 7. 2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

1/2022

-

Rím.-kat. cirkev sv. Kataríny Alexandrijskej

Obec Poloma

20. 6. 2022

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

PO-2022/207-OcÚ

-

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Poloma

25. 5. 2022

Zmluva o prenájme reklamnej plochy

PO-2022/184-OcÚ

500,00 EUR -

Obec Poloma

Brantner Nova, s.r.o.

10. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

322 0811

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Poloma

27. 4. 2022

Zmluva o združenej dodávke elektriny

PO-2022/137-OcÚ

-

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Poloma

26. 4. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

ZoP/2022/238-BZ

1 108,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Poloma

7. 4. 2022

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

PO-2022/114-OcÚ

751,89 EUR

Obec Poloma

JUDr. Marián Geleneky, advokát

28. 3. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy)

1442/VSD/2021

1,00 EUR

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Poloma

28. 3. 2022

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)

1332/VSD/2021

-

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Poloma

18. 3. 2022

Návrh poistnej zmluvy poistenia vozidiel

PO-2022/81-OcÚ

-

UNIQA pojišťovna, a.s.

Obec Poloma

16. 3. 2022

Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia

PO-2022/72-OcÚ

-

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby; BC Omnipolis

Obec Poloma

7. 3. 2022

Uplatnenie práva na kúpu predmetu finančného leasingu z Leasingovej zmluvy č. LZC/16/00012

PO-2022/56-OcÚ

-

BKS-Leasing s.r.o.

Obec Poloma

24. 2. 2022

Potvrdenie o zverejnení zmluvy o grantovom účte

-

-

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

24. 2. 2022

Zmluva o grantovom účte - Denný stacionár -Poloma

-

-

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

18. 2. 2022

Dodatok č.3 k Dohode o pristúpení k Rámcovej dohode č. Obc 2-69/2020

PO-2022/47-OcÚ

-

Brantner Nova, s.r.o.

Obec Poloma

16. 2. 2022

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na Centrálny register zmlúv

PO-2022/35-OcÚ

490,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Poloma

3. 2. 2022

Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty

PO-2022/23-OcÚ/1

-

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

3. 2. 2022

Dohoda o zrušení platobnej karty

PO-2022/23-OcÚ

-

Prima banka Slovensko,a.s.

Obec Poloma

3. 2. 2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

1325/2022-M_ODFSS

26 928,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Turistická mapa

Aktuálne počasie

dnes, sobota 2. 3. 2024
slabý dážď 13 °C 7 °C
nedeľa 3. 3. polojasno 11/6 °C
pondelok 4. 3. zamračené 13/5 °C
utorok 5. 3. slabý dážď 12/7 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:242
TÝŽDEŇ:1260
CELKOM:154397