Kontakt

Obecný úrad Poloma
Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce     

Telefón: 051/45 97 235

E-mail:
podatelna@poloma.sk
starosta@poloma.sk 

Dalšie kontakty

RSS
Obec Poloma
obecPoloma

Návrhy VZN obce Poloma

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č.4-2021 o poskytovaní sociálnej služby

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4-2021.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,79 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 28. 6. 2022

Návrh VZN č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Poloma

Návrh VZN č. 1-2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 19,76 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poloma

DODATOK___._1_k_VZN___.2-2021_-_ODPADY.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,47 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 4/2021 o poskytovaní sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšky úhrad za sociálnu službu v Dennom stacionári v obci Poloma

VZN 4-2021_-_Denn___stacion__r_Poloma_-_docx_-_FINAL_-_N__VRH.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,86 kB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 3/2021 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, na kalendárny rok 2021

Návrh VZN č 3-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1 MB
Stiahnuté: 18×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 2-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,96 MB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poloma

Návrh VZN č 1-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,89 MB
Stiahnuté: 23×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 1/2020 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Poloma

Návrh VZN č. 1-2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 47,3 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN č. 6-2019.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 2,18 MB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 5/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrad

Návrh VZN č. 5-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 813,94 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 4/2019 ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci

Návrh VZN č. 4-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,58 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 3/2019 o vedení kroniky obce Poloma

Nárh VZN č. 3-2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 175,5 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 2/2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Poloma

Návrh VZN č. 2-2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 237 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 1/2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Poloma a s majetkom štátu v užívaní obce

Návrh VZN č. 1-2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 379 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 5/2017 o určení poplatkov v školských zariadeniach pre školský rok 2017/ 2018

Návrh VZN č. 5-2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 427,5 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom IS DCOM

Návrh VZN č. 4-2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 293,5 kB
Stiahnuté: 19×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 3/2017 o poriadku a poplatkoch na cintoríne v obci Poloma

Návrh VZN č. 3-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,47 kB
Stiahnuté: 17×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Poloma

Návrh VZN č. 2-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,03 kB
Stiahnuté: 16×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií v školstve

Návrh VZN č. 1-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,42 kB
Stiahnuté: 13×
Vložené: 23. 5. 2022

Návrh VZN č. 2/2016 o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN č. 2-2016.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 323,89 kB
Stiahnuté: 15×
Vložené: 23. 5. 2022
Zobrazené 1-20 z 31