Kontakt

Obecný úrad Poloma
Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce     

Telefón: 051/45 97 235

E-mail:
podatelna@poloma.sk
starosta@poloma.sk 

Dalšie kontakty

RSS
Obec Poloma
obecPoloma

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARADENIA OBCE POLOMA

VZN č. 1/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Poloma

VZN č. 1-2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Poloma.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 28,54 kB
Vložené: 23. 5. 2022

Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poloma

2021-11-25-211638-dodatok___._1_k_vzn___.2-2021_-_odpady (1).docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 33,63 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 3/2021 o financovaní školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, na kalendárny rok 2021

VZN č. 3-2021.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 1,18 MB
Vložené: 23. 5. 2022

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2-2021.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 2,31 MB
Vložené: 23. 5. 2022

VZN č. 1/2021, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poloma

2021-03-18-114432-vzn_odpady_-_poloma_docx.___prava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 861,84 kB
Vložené: 23. 5. 2022

VZN č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Poloma

2020-07-17-221440-vzn___.1-2020__ktor__m_sa_vyhlasuje_z__v__zn_____as_____zemn__ho_pl__nu_obce_poloma__zo_d__a_17.7.2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,58 MB
Vložené: 23. 5. 2022

VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 6-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,85 MB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 4/2019 obce Poloma, ktorým sa upravujú podmienky držania psov v obci

VZN č. 4-2019.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 34,58 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 3/2019 o vedení kroniky obce Poloma

VZN č. 3-2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 310 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 2-2019 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Poloma

VZN č.2-2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 368,5 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 1/2019 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Poloma a s majetkom štátu v užívaní obce

VZN č. 1-2019.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 513,5 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 5/2017 o určení poplatkov v školských zariadeniach pre školský rok 2017/ 2018

VZN č. 5-2017.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 427,5 kB
Vložené: 23. 5. 2022

VZN č. 4/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb prostredníctvom IS DCOM

VZN č. 4-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 22,82 kB
Vložené: 23. 5. 2022

VZN č. 3/2017 o poriadku a poplatkoch na cintoríne v obci Poloma

VZN č. 3-2017.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 14,71 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 2/2017 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Poloma

VZN č. 2-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,71 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií v školstve

VZN č. 1-2017.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 23,52 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 2/2016 obce POLOMA o organizácii miestneho referenda

VZN č. 2-2016 o organizácií miestneho referenda.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 324,34 kB
Vložené: 20. 5. 2022

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Poloma

VZN č. 1-2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 73,6 kB
Vložené: 20. 5. 2022
Zobrazené 1-20 z 38