Kontakt

Obecný úrad Poloma
Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce     

Telefón: 051/45 97 235

E-mail:
podatelna@poloma.sk
starosta@poloma.sk 

Dalšie kontakty

Obec Poloma
obecPoloma

VŠEOBECNÉ DOKUMENTY

Projekt - Rekonštrukcia a modernizácia obecnej budovy na polyfunkčný obecný dom - Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného prostriedku

2015-04-15-130556-rozhodnutie_o_schv__len___nfp_s_ppa.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 300 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VOJENSKÝ OBVOD JAVORINA - INFORMÁCIA PRE OBČANOV ( VLASTNíKOV POZEMKOV

2015-04-15-130637-vojensk___obvod_javorina_1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 51 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Vojenský obvod Javorina - grafické znázornenie rozdelenia územia do územia obcí

2015-04-15-130649-grafick___zn__zornenie_rozdelenia___zemia_do___zemia_obc__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 119,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - Uznesenie č. 11 Nc 1076/61 vyvlastnenie nehnuteľností urbárskej spoločnosti

2015-04-15-130707-scan0002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Blažov 1

2015-04-15-130719-bla__ov1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,93 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Blažov CKN

2015-04-15-130730-bla__ovckn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,64 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Poloma 1

2015-04-15-130743-poloma1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,42 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Poloma 2

2015-04-15-130758-poloma2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 23,23 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Poloma 3

2015-04-15-130813-poloma3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,33 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Poloma 4

2015-04-15-130825-poloma4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Poloma 5

2015-04-15-130839-poloma5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,63 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Poloma 6

2015-04-15-130851-poloma6.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 40,86 kB
Vložené: 26. 2. 2022

VO Javorina - mapy - Poloma 7

2015-04-15-130905-poloma7.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,86 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Oznámenie o zámere zámeny majetku obce Poloma z dôvodu hodného osobitného zreteľa

2015-04-15-130927-ozn__menie_o_z__mere_z__meny_majetku_obce_oloma___osobitn___zrete___-1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 124,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Územný plán obce Poloma - zadanie

2017-01-10-103816-zadanie_poloma__1_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 60,47 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. par. 9a, ods. 8 písm. c, zverejnená dňa 10.02.2017

2019-03-19-183541-oznam_o_z__mere_odpredaja_majetku_obce_-___arlota_knutov__.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,65 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.z. § 9a, ods. 8, písm. c

2017-08-14-215356-z__mer_odpredaja_obecn__ho_pozemku_pre_rastislava_kuklu__ku__poloma_50_1.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,03 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. par. 9a, ods. 8 písm. c

2018-11-09-134058-z__mer_odpredaja_majetku_z_d__vodu_osobitn__ho_zrete__a.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,53 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. par. 9a, ods. 8 písm. c, zverejnená dňa 07.03.2019

2019-07-15-173058-oznam_o_z__mer_odpredaja_pozemku_-_pavol_hajzu____poloma_207.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 127,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022

Zámer odpredaja obecného majetku z dôvodu osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. par. 9a, ods. 8 písm. c, zverejnená dňa 07.03.2019

2019-07-15-174642-oznam_o_z__mer_odpredaja_pozemku_-_pavol_a_miroslav_hajzu____poloma_57a.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 126,5 kB
Vložené: 26. 2. 2022
Zobrazené 1-20 z 30